Yozgat Bozok Üniversitesi

DUYURULAR

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME DUYURUSU

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT TARİHLERİ,

DERS ATAMA, KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ VE KESİN KAYITLANMA İŞLEMLERİ

 

1- Ders kayıtlanma işlemleri öğrenci bilgi sistemi (OBS) üzerinden 12 Şubat-19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır

2- Normal süre içerisinde bulunan ve ikinci bir yükseköğretim programında kayıtlı olmayan birinci öğretim (gündüz) öğrencilerinden katkı payı alınmayacaktır.

3- İkinci bir yükseköğretim programında kayıtlı olduğu Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) tarafından tespit edilen öğrencilerin 2020-2021 Güz (öğrenci kayıt yeniledi ise) ve Bahar yarıyılları için Üniversitemize katkı payı ödemesi gerekmektedir.

Dayanak: 25.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8040 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11. Maddesinin 3. Fıkrasında ‘‘Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır’’ hükmü yer almaktadır.

4- Katkı paylarını/öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin ders kayıtlarını yapmaları mümkün olmayacaktır.

5- Birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikli olarak başarısız oldukları veya daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar.

6- Öğrenciler, azami ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla ilk kez aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

7- Akademik Danışman, onayına gönderilen dersleri onaylama, silme veya ekleme yapabilir.

8- Belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini borcunu ödemesine rağmen danışmanına kesin kaydını yaptırmayan öğrencilerin kayıtları tamamlanmamış sayılacaktır.

9- Öğrenciler belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini 10 Şubat-19 Şubat 2021 tarihleri arasında herhangi bir Halkbank şubesinden öğrenci numaraları ile ödeyebilirler.

10- Belirlenen süreler içerisinde ders kaydını yaptırmayan, katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan ve kesin kayıt işlemini yaptırmayan öğrenciler o yarıyıl derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

11- Kayıt yenileme tarihlerinde Akademik Danışmanların sürekli olarak görev yerinde bulunmaları gerekmektedir.

 

Harç Ücretleri İçin

TIKLAYINIZ!

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı ve Sonrasında Üniversitemize Kayıt Yaptıran Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Harç Ücretleri için

TIKLAYINIZ!

9.02.2021 11:38