Yozgat Bozok Üniversitesi

BÖLÜM BAŞKANLARI

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı          : Doç. Dr. Soner ÖZEN      

Hemşirelik Bölüm Başkanı                           : Dr. Öğr. Üyesi Suzan TEK

Ebelik Bölüm Başkanı (UHDE)                     : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜMÜŞ