Yozgat Bozok Üniversitesi

EBELİK

EBELİK BÖLÜMÜ

Eğitim süresi: 4 yıl

Puan Türü: YKS-Sayısal

Bölümün amacı; gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapabilen; doğum öncesi anne ve fetüsü izleyerek bakımını yapabilen; doğum anında annenin bakımını yapabilen; fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyebilen; normal doğum yaptıran ve gerekli hallerde epizyotomi yapabilen; acil durumlarda makat doğum yaptırabilen; anne ve yeni doğandaki anormal durumları belirleyebilen; gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen ve uterus kontrolü yapabilen; yenidoğanın bakım ve izlemini yapabilen; annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapabilen, riskli durumlarda sevk eden; jinekoloji ve obstetri alanındaki patolojik vakaların bakımını yapabilen; aile planlaması uygulamalarına katılan; gebelikte, dahili ve cerrahi sorunların bakımını başlatabilen ebeler yetiştirmektir.

Mezuniyet Kriterleri

100      doğum öncesi muayene ve izlem

40        normal doğum yaptırma

1-2      makat gelişte doğuma yardım

40        riskli      gebelik takibi

100     normal doğum sonrası izlem ve yeni doğan takibi

50        riskli yeni doğan takibi

Yukarda belirtilen mezuniyet kriterlerini sağlamak amacıyla I., II, ve III sınıf yaz dönemlerinde 160’şar saatlik yaz stajı yaptırılacaktır. Yaz stajları doğumevlerinde yapılacaktır.

Çalışma Olanakları:

Programdan mezun olacaklar Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, sağlık ocaklarında ve sağlık evlerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, aile hekimliği birimlerinde, özel hastanelerde ve polikliniklerde, özel sağlık kabini açmak suretiyle serbest ebe olarak çalışabilirler. Ayrıca, Lisansüstü eğitim yaparak Akademisyen olabilirler.

Ülkemizde kaba doğum hızı, bebek ölüm hızı, genel doğurganlık hızı ve anne ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle ebe gereksinimi oldukça yüksek düzeyde olup, halen görev yapmakta olan ebe sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmaktan oldukça uzaktır. O nedenle programdan mezun olacak ebelere talep fazladır.