Yozgat Bozok Üniversitesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ

Eğitim süresi: 4 yıl

Puan Türü: YKS-Sayısal

Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. İstatistiklere göre ülkemiz için 12000 civarında İş Sağlığı ve Güvenliği Lisansiyerinin yetiştirilmesi gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Lisans Programı mezunu olan öğrenciler; İş Sağlığı ve Güvenliği alanında aktif olarak görev alacak, çalışanın sağlıklı ve güvenli olarak iş yapmasında rol alacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsamına almıştır. Buna göre en az 50 kişinin devamlı olarak 6 aydan fazla süren ve sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanının çalıştırılması yasal zorunluluktur. Bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği insan kaynakları ihtiyacı doğmuş ve gittikçe de artmaktadır. 50 kişinin altındaki küçük işletmeler için ise İş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmetlerini dışarıdan alma zorunluluğu getirilmiştir.

Çalışanların sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğu tüm işletmelerde, fabrikalarda, diğer üretim alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, askeri yönetim tesislerinde, banka, otellerde, diğer turizm işletmelerinde, küçük işletmelerde, apartmanlarda kısacası insan ve istihdamın söz konusu olduğu tüm işletmelerde görev yapabilme imkânına sahiptirler.

Misyonu

Lisans seviyesinde verdiği eğitim öğretim ile, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almayı isteyen öğrencilerini;

 

Vizyonu

Güncel teknolojiler ışığında ülke gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırma ve uygulamalarla bilime ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan, yetiştirdiği mezunlarını ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan uluslararası düzeyde tanınmış saygın bir bölüm olmaktır.

 

Sahip Olunan İmkânlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde yayınladığı "İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, bölümün hedefi programda endüstri kuruluşlarının zaruri ihtiyacı olan ve işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyoneli” yetiştirmek amaçlanmıştır. Program aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, bunlar doğrultusunda gerekli tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olan ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmektir. Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan kalkınma planlarında Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eleman açığı olacağına ve bu alanlarda araştırma geliştirme faaliyetlerinin teşvik edileceğine işaret edilmektedir.

A Sınıfı Uzmanlar tüm tehlike sınıflarındaki işyerlerinde,

B Sınıfı Uzmanlar Tehlikeli ve Az Tehlikeli işyerlerinde,

C Sınıfı Uzmanlar Az Tehlikeli işyerlerinde görev yapabilirler.