Yozgat Bozok Üniversitesi

KOMİSYONLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ BÜNYESİNDE KURULU OLAN KOMİSYONLAR

Mezuniyet ve Not Tetkik Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÖZULUKALE (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Soner ÖZEN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜMÜŞ (Üye) 

İntibak, Muafiyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Soner ÖZEN (Başkan)

Öğr. Gör. Cem AKOL (Üye)

Öğr. Görevlisi Özlem AKGÜN (Üye)

 

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜMÜŞ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÖZULUKALE (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Soner ÖZEN (Üye

Burs Komisyonu

Öğr. Görevlisi Özlem AKGÜN (Başkan)

 Dr. Öğr. Üyesi Sevda YAMAN (Üye)

Bologna Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÖZULUKALE (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Soner ÖZEN (Üye)

 

Erasmus Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sevda YAMAN (Başkan)

Öğr. Görevlisi Özlem AKGÜN (Üye)

 

Mevlana/ Farabi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sevda YAMAN (Başkan)

 

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sevda YAMAN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜMÜŞ (Üye)

Öğr. Gör. Cem AKOL (Üye)

Kültür-Sanat Komisyonu

Öğr. Gör. Cem AKOL (Başkan)

Öğr. Görevlisi Özlem AKGÜN (Üye)

 

Birim Kalite Komisyonu

Öğr. Gör. Cem AKOL (Başkan)

Birol GERGİN (Memur) (Üye)

Ş. Nur BABACAN (Kimyager) (Üye)