Yozgat Bozok Üniversitesi

LOGO

27.03.2019 tarihinde Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosuna sunduğumuz logo kabul edilmiş ve söz konusu tarihten itibaren Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu için resmi logo olarak kabul edilmiştir. Okulumuz ve ilçemiz Akdağmadeni'ni sembolize eden logonun anlam ve içeriğine yönelik detaylı açıklamalar aşağıda verilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

AKDAĞMADENİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU LOGOSUNDAKİ TÜM KARAKTER VE ŞEKİLLERİN ANLAMLARI

1-Yozgat Bozok Üniversitesi: Üniversitemizin adı

2-Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu: Okulumuzun adı

3-2012: Okulumuzun 26/11/2012 tarih ve 28503 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruluş tarihi

4-Dağlar: Okulumuzun bulunduğu Akdağmadeni ilçemizdeki dağları tasvir etmektedir.

5-Sarmal iki çizgi (beyaz): Farklı kültürlere sahip öğrencilerin bir araya gelip kaynaştığı hal sembolize edilmiştir.

6- Asaya sarılmış çift yılan: Sağlık kavramı sembolize edilmiştir. Günümüzde sağlıkla ilgili meslek kurum ve kuruluşları ağaçdalkadeh gibi çeşitli eşyalara sarılmış halde duran yılan resmiyle sembolize edilmektedir.

İlk bakışta insanlara soğuk ve sevimsiz gelen bu sürüngenle sağlık arasındaki ilişki insana şaşırtıcı gelse de bunun sebebi geriye doğru yapılan araştırmalarla anlaşılmaktadır. Ayaksız olmasına rağmen hızlı hareket edebilen, yeraltında, ağaçta ve suda yaşayabilen, yalnız iç kulağı olduğu için kemik yoluyla işiten, göz kapaklarının yapışık, hareketsiz ve saydam olması sebebiyle gözleri açık uyuduğu intibasını veren ve keskin gözlü bir hayvan olan yılan, bu özelliklerinden dolayı mitolojik dönemde kutsal sayılmıştır. Ayrıca koruyucu olduğuna inanılarak korkuyla karışık saygı gösterilmiş hatta tapınılmıştır. Ağaç (asa) ve yılan en eski mitolojiler ve inançlardan beri inanılan ve sembolleştirilen kavramlardandır. Ağaç nasıl mevsimsel olarak yaprağını döküp yeniden canlanıyorsa yılan da derisini değiştirip yeniden dirilir. Ağaçlar hem toprağın üstünde hem de kökleriyle toprağın altında bir yaşam ve bağ oluşturur. Yılanlar da hem toprağın altında hem de üstünde yaşayabilirler. Hatta yılanın bu özelliği yani yer altında yaşaması buradaki doğaüstü varlıklarla yani öte alemle bağlantılı olduğu inancını da doğurmuştur. Bu yüzden insanın var olduğundan bu yana aradığı şeylerden biri olan iyileşme ve ölümsüzlük arzusu sembolik de olsa ağaç (asa) ve yılanda kendini göstermiştir.

Yunan ve Roma mitolojisinde müziğin, sanatın, güneşin, ateşin ve şiirin Tanrısı olarak geçen Apollon aynı zamanda sağlıkla da ilişkilendirilir. Oğlu Asklepiosise ölümden son anda kurtulmuş ve aldığı eğitimlerle tıbbın ve sağlığın Tanrısı haline gelmiştir. Yunan mitolojisi Tanrılar Panteonuna MÖ VI. yüzyılın sonlarına doğru katılmış olan Asklepios’la ilgili mitolojik hikaye şu şekildedir:

Efsaneye göre, Teselya Lapithler’in kralı Phlegyas’ın kızı Koronis Apollon’dan hamile kalmış, bir süre sonra da Apollon’u aldatarak Arkadyalı biriyle ilişkiye girmiştir. Bu durumu kutsal kuşu kuzgundan öğrenen Apollon, öfkesinden kuzgunun beyaz tüylerini karaya çevirmiş ve Koronis’i öldürüp (bir diğer efsaneye göre Koronis, Apollon’un kardeşi Artemis’in oklarıyla öldürülmüştür) ateşte yaktığı sırada, hamile olan sevgilisinin karnından günahsız bebeğini kurtarmıştır. Sonradan Asklepios adını alacak çocuğu yetiştirmesi için Pelion Dağı’nda oturan Kentaurus (yarı at yarı insan) Kheiron’a (Heiron) teslim etmiştir. Bakıcısından bitkileri tanımayı ve hekimlik sanatını öğrenen Asklepios, ölümsüzlüğü araştırmaya başladığı sırada Athena ve Perseus’un öldürdüğü canavar Gorgo’lardan Medusa’nın vücudunun sağ ve solundan akan kanları ayrı kaplarda toplayıp Asklepios’a vermiştir. Canavarın şifalı olan sağ tarafındaki kanla ölüleri dirilten Asklepios, Artemis’in boğularak ölen sevgilisi Hippolytos’u canlandırmıştır. Ölüler dünyasının tanrısı Hades’in, ülkesinin nüfusunun azalacağı ve tabiatın dengesinin bozulacağı endişesiyle şikayet etmesi üzerine Zeus, tanrıların ölüme mahkum ettiklerini dirilttiği için, yıldırımlarıyla Asklepios’u öldürmüştür. Anadolu inanışına göre, Asklepios’un hayatının son anında yazdığı ölümsüzlük reçetesindeki yazının mürekkebinin yağmurun etkisiyle akması ve yerdeki ota karışmasıyla her derde deva sarımsak meydana gelmiştir. Bir görüşe göre, başlangıçta Asklepios’tan değil, yılandan medet umulmuştur. Yunanca karşılığı askalabos olan yılan, sağlık tanrısının kişileştirilmesiyle ismini Asklepios’a vermiş ve Tanrının şifa verici gücünü temsil eden asaya sarılı sembolize edilmeye devam etmiştir.

 

7-Asaya sarılmış iki yılanın üzerindeki kanatlar: Kanatlar yükselişi ifade etmektedir. Burada tepesinde kanatlar bulunan asaya sarılmış çift yılan ise, sağlık alanındaki gelişmelerin Türkiye’deki yükselişini sembolize etmektedir.

8-4 tane yıldız: Yıldızlar şehitlerimizi sembolüze ederken, sayısı da 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yükseköğretim Kurumunu tasvir etmektedir.

9-İnsan figürü: Bu ikon, sağlıklı ve mutlu insanı tasvir etmektedir. Bu sembol birçok sağlık kurumu ve organizasyonunun logosunda kullanılmaktadır. Logoda insan figürünü sembolize eden ikon yıldızlara uzanmış ve yıldızları tutmaktadır. Burada bir eğitim kurumunda bilgiye ulaşan sağlıklı ve mutlu insan portresi tasvir edilmektedir.